Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

8 4/6 - 5 8/12 = 3/1 = 3

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 8 4/6 na nepravý zlomok: 8 4/6 = 8 4/6 = 8 · 6 + 4/6 = 48 + 4/6 = 52/6

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 8 menovateľom 6. Celé číslo 8 je to isté ako 8 * 6/6 = 48/6
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 48 do čitateľa 4. Nový čitateľ je 48 + 4 = 52
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 52) nad menovateľa 6.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 5 8/12 na nepravý zlomok: 5 8/12 = 5 8/12 = 5 · 12 + 8/12 = 60 + 8/12 = 68/12

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 5 menovateľom 12. Celé číslo 5 je to isté ako 5 * 12/12 = 60/12
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 60 do čitateľa 8. Nový čitateľ je 60 + 8 = 68
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 68) nad menovateľa 12.
 3. Odčítanie: 52/6 - 68/12 = 52 · 2/6 · 2 - 68/12 = 104/12 - 68/12 = 104 - 68/12 = 36/12 = 12 · 3/12 · 1 = 3
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(6, 12) = 12. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 6 × 12 = 72. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 12 a dostaneme 3/1.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »