Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

9 3/5 - 7 7/15 = 32/15 = 2 2/152,1333333

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 9 3/5 na nepravý zlomok: 9 3/5 = 9 3/5 = 9 · 5 + 3/5 = 45 + 3/5 = 48/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 9 menovateľom 5. Celé číslo 9 je to isté ako 9 * 5/5 = 45/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 45 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 45 + 3 = 48
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 48) nad menovateľa 5.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 7 7/15 na nepravý zlomok: 7 7/15 = 7 7/15 = 7 · 15 + 7/15 = 105 + 7/15 = 112/15

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 7 menovateľom 15. Celé číslo 7 je to isté ako 7 * 15/15 = 105/15
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 105 do čitateľa 7. Nový čitateľ je 105 + 7 = 112
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 112) nad menovateľa 15.
 3. Odčítanie: 48/5 - 112/15 = 48 · 3/5 · 3 - 112/15 = 144/15 - 112/15 = 144 - 112/15 = 32/15
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(5, 15) = 15. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 5 × 15 = 75. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 4.6.2024