Sum-log

Súčet dvoch čísel je 32, súčet ich logaritmov (dekadických) je 2,2. Určite tieto čísla.

Správna odpoveď:

x =  25,8747
y =  6,1253

Postup správneho riešenia:

x+y=32 logx+logy=2.2  y=32y  logxy=2.2 xy=102.2  x(32x)=102.2 32xx2102.2=0 x232x+158.4893=0  x1,2=b±D2a=32±390.042 x1,2=16±9.87474965525 x1=25.8747496553 x2=6.12525034475
y=((32)(19.7494993105))/(2 (1))=6.1253Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady:

 • Súčet 38
  eq222 Súčet druhých mocnín dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich prirodzených čísel je 1201. Určite tieto čísla.
 • Podiel odmocnín
  exp Vypočítajte podiel dvoch piatych odmocnín z čísla 32.
 • Súčet dvoch čísel
  squares2 Súčet dvoch čísel je 48. 12,5% z prvého čísla sa rovná presne 4.Určte obe tieto čísla.
 • Rozdiel dvoch čísel
  eq2 Rozdiel 2 čísel je 82. Prvé číslo je o 8 menšie ako druhá mocnina druhého čísla. Určte tieto čísla.
 • Medzi dve
  exp_growth Medzi čísla 6 a 384 vložte niekoľko čísel tak, aby tvorili s danými číslami GP a aby ďalej platilo: a) súčet všetkých čísel je 510 A pre inú GP aby platilo: b) súčet vložených čísel je -132 (Ide o dve rôzne geometrické postupnosti, ale s rovnakými dvoma č
 • Súčet dvoch čísel
  numbers Súčet dvoch čísel je 110. Prvé číslo tvorí 900% druhého čísla. Určte obe tieto čísla.
 • Tri členy GP
  exp_growth Súčet troch čísel v GP (geometrickej postupnosti) je 21 a súčet ich štvorcov je 189. Nájdite tieto čísla.
 • Exponenciálna rovnica
  exp Riešte exponenciálnu rovnicu (v obore reálnych čísel): 98x-2=9
 • Trojnásobok
  eq222 Súčet dvoch po sebe idúcich prirodzených čísel a ich trojnásobku je 92. Určte tieto čísla.
 • Exponenciálna rovnička 2
  exp Vypočítajte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64.
 • Pomer troch čísel
  suv Tri čísla SUV sú v pomere 1:2:3. Ich súčet je 24. Nájdi tieto čísla a zapíšete ich sčitovanie.
 • Súčet 32
  eq1 Súčet piatich po sebe idúcich nepárnych čísel je 75. Zisti, súčet druhého a štvrtého z nich.
 • Čísla
  59_number Väčšie z dvoch čísel je o deväť viac ako štvornásobok menšieho čísla. Súčet dvoch čísel je päťdesiatdeväť. Nájdite tieto dve čísla.
 • Log
  exp_log Vypočítaj hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .
 • Logaritmická rovnica
  nat_log_ln Vypočítajte koreň rovnice: log27(10x + 77) = 0
 • Exponenciálna rovnica
  exp Určte x, ak 625^x=5 Rovnice je exponenciálna, pretože neznáma je v exponentne mocniny čísla 625
 • Derivačný príklad
  derive Súčet dvoch čísel je 12. Nájdite tieto čísla, ak: a) Súčet ich tretích mocnín je minimálna. b) Súčin jedného s treťou mocninou druhého je maximálna. c) Obe sú kladné a súčin jedného s druhou mocninou druhého je maximálna.