Otočíme o 360º

Obdĺžnik s rozmermi 8 cm a 4 cm otočíme o 360º najprv okolo dlhšej strany, čím vznikne prvé teleso. Potom obdĺžnik podobne otočíme okolo kratšej strany, čím vznikne druhé teleso. Určte pomer povrchov prvého a druhého telesa.

Správna odpoveď:

r =  1:2

Postup správneho riešenia:

a=8 cm b=4 cm  r1=b=4 cm h1=a=8 cm  S1=2π r12+2π r1 h1=2 3,1416 42+2 3,1416 4 8301,5929 cm2  r2=a=8 cm h2=b=4 cm  S2=2π r22+2π r2 h2=2 3,1416 82+2 3,1416 8 4603,1858 cm2  r=b:a r=S1/S2=301,5929/603,1858=0,5=1:2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: