Teleso 6

Vypočítaj objem a povrch telesa, ktoré vznikne tak, že z kvádra s rozmermi 10 cm 15 cm a 20 cm vyrežeme trojboký hranol s rovnakou výškou, ktorého podstava je pravouhlý trojuhoľnik s rozmermi 3 cm , 4 cm a 5 cm

Správna odpoveď:

V =  2880 cm3
S =  1248 cm2

Postup správneho riešenia:

a=10 cm b=15 cm c=20 cm a1=3 cm a2=4 cm a3=5 cm S1=a1 a2/2=3 4/2=6 cm2 S2=a b=10 15=150 cm2 S3=S2S1=1506=144 cm2 V=S3 c=144 20=2880 cm3
o=a+b+(aa1)+a3+(ba2)=10+15+(103)+5+(154)=48 cm S=2 S3+o c=2 144+48 20=1248 cm2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže naša kalkulačka premeny jednotiek objemu.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: