Vnútorný uhol trojuholníka

Jeden vnútorný uhol trojuholníka JAR má veľkosť 25°. Rozdiel veľkosti zvyšných dvoch je 15°. Urč veľkosť týchto uhlov.

Správna odpoveď:

a =  85 °
b =  70 °

Postup správneho riešenia:


a+b+c = 180
c = 25
a-b = 15

a+b+c = 180
c = 25
a-b = 15

Riadok 3 - Riadok 1 → Riadok 3
a+b+c = 180
c = 25
-2b-c = -165

Pivot: Riadok 2 ↔ Riadok 3
a+b+c = 180
-2b-c = -165
c = 25


c = 25/1 = 25
b = -165+c/-2 = -165+25/-2 = 70
a = 180-b-c = 180-70-25 = 85

a = 85
b = 70
c = 25

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: