Ihlan

Určte objem a povrch pravidelného trojbokého ihlana, ktorý má podstavnú hranu a=20 cm a bočnú hranu b=35 cm

Správna odpoveď:

V =  1848,4228 cm3
S =  1179,4357 cm2

Postup správneho riešenia:

a=20 cm b=35 cm  a2=a/2=20/2=10 cm h1=b2a22=352102=15 5 cm33,541 cm h=h12a22=33,5412102=5 41 cm32,0156 cm  S1=a h1/2=20 33,541/2=150 5 cm2335,4102 cm2 S2=43 a2=43 202=100 3 cm2173,2051 cm2  V=31 S2 h=31 173,2051 32,0156=1848,4228 cm3
S=3 S1+S2=3 335,4102+173,2051=1179,4357 cm2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: