Kupola

Klenutý štadión má tvar guľového segmentu so polomerom základne 150 m. Klenba musí obsahovať objem 3500000 m³. Určite výšku stadiónu v strede (zaokrúhlujte na najbližšiu desatinu metra).

Správna odpoveď:

x =  88,7 m

Postup správneho riešenia:

V=3500000  V = π h/6  ( 3r2+h2)  6V/π = h ( 3r2+h2) h3+ 67500 h  (6V/π) = 0 h3+67500h6684507,60899=0  h1=88,693342641488,6933 h2 = 44,3466713+270,9241255i h3 = 44,3466713270,9241255i  h>0  x=h1=88,6933=88,7 m

Rovnica nie je lineárna.
Rovnica nie je kvadratická.
h3+67500h6684507,60899=0
h1 = 88,693342641435
h2 = -44,3466713+270,9241255i
h3 = -44,3466713-270,9241255i

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Vyskúšajte kalkulačku s komplexnými číslami.
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže naša kalkulačka premeny jednotiek objemu.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: