Lichobežník

Z obdĺžnikovej dosky sme odrezali dva trojuholníky tak, že vzniknutý štvoruholník- lichobežník s rovnakými dĺžkami ramien má obsah 32 cm2 a jedna jeho základňa je dvakrát dlhšia ako druhá. Aký obsah majú spolu dva trojuholníky, ktoré tvoria odpad?

Správna odpoveď:

S =  10,6667 cm2

Postup správneho riešenia:

a=2c 32=(a+c)h/2 S=ah32 64=(a+a/2)h 128=3ah ah=128/3 S1=128/3=312842,6667 S=S132 S=S132=42,666732=10,6667 cm2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: