Ostrouhlý trojúholník

V ostrouhlom trojuholníku KLM je V priesečník jeho výšok a X je päta výšky na stranu KL. Os uhla XVL je rovnobežná so stranou LM a uhol MKL má veľkosť 70°. Akú veľkosť majú uhly KLM a KML?

Správna odpoveď:

KLM =  55 °
KML =  55 °

Postup správneho riešenia:

MKL=70  MKL+KLM+KML=180°  δ=90°KLM  KMX=90MKL=9070=20  2δ=90°KMX δ=(90KMX)/2=(9020)/2=35   KLM=90δ=9035=55
KML=180MKLKLM=1807055=55Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: