Ivan a

Ivan a Katka objavili na dovolenke pravidelný ihlan, ktorého podstavou bol štvorec so stranou 230 m a ktorého výška bola rovná polomeru kruhu s rovnakým obsahom ako podstavný štvorec. Katka označila vrcholy štvorca ABCD. Ivan vyznačil na priamke spájajúcej bod B s vrcholom ihlana taký bod E, že dľžka lomenej čiary AEC bola najkratšia možná. Určte dľžku lomenej čiary AEC zaokrúhlenú na celé centimetre.

Správna odpoveď:

x =  416,12 m

Postup správneho riešenia:
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: