Trojuholníka 4050

Vypočítajte veľkosť vnútorných uhlov trojuholníka, ak je veľkosť druhého uhla o 120 stupňov menšia ako dvojnásobok veľkosti prvého uhla a veľkosť tretieho uhla sa rovná rozdielu veľkostí prvého a druhého uhla.

Správna odpoveď:

A =  90
B =  60
C =  30

Postup správneho riešenia:


B=2·A-120
C = A-B
A+B+C=180

2A-B = 120
A-B-C = 0
A+B+C = 180

Riadok 2 - 1/2 · Riadok 1 → Riadok 2
2A-B = 120
-0,5B-C = -60
A+B+C = 180

Riadok 3 - 1/2 · Riadok 1 → Riadok 3
2A-B = 120
-0,5B-C = -60
1,5B+C = 120

Pivot: Riadok 2 ↔ Riadok 3
2A-B = 120
1,5B+C = 120
-0,5B-C = -60

Riadok 3 - -0,5/1,5 · Riadok 2 → Riadok 3
2A-B = 120
1,5B+C = 120
-0,667C = -20


C = -20/-0,66666667 = 30
B = 120-C/1,5 = 120-30/1,5 = 60
A = 120+B/2 = 120+60/2 = 90

A = 90
B = 60
C = 30

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: