Odchýlka priamok

Vypočítajte uhol týchto dvoch priamok:

p:8x1=0

q:3xy+8=0


Správna odpoveď:

α =  45 °

Postup správneho riešenia:

α=arctan(108130813)=45Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 2 komentáre:
Žiak
Zle! Nedelte nulou! Ma to byt  90- arctan(3)

Matikarka
no interne to pocitame cez funkciu atan2  co je pocitacovy arctan (y,x)  definovany aj tam kde by sa delilo nulou.

https://en.wikipedia.org/wiki/Atan2
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Najprirodzenejšou aplikáciou trigonometrie a goniometrických funkcií predstavuje výpočet trojuholníkov. Bežné aj menej bežné výpočty rôznych typov trojuholníkov ponúka naša trigonometrická kalkulačka trojuholníka. Slovo trigonometria pochádza z gréčtiny a doslovne znamená výpočet trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: