Rovnoramennom 4127

V rovnoramennom trojuholníku je základňa o 3,5 cm kratšia ako rameno. Obvod trojuholníka je 58 cm. Vypočítajte dĺžky strán tohto trojuholníka.

Správna odpoveď:

a =  20,5
b =  20,5
c =  17

Postup správneho riešenia:


a+b+c=58
a=b
c = a - 3,5

a+b+c = 58
a-b = 0
a-c = 3,5

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
a+b+c = 58
-2b-c = -58
a-c = 3,5

Riadok 3 - Riadok 1 → Riadok 3
a+b+c = 58
-2b-c = -58
-b-2c = -54,5

Riadok 3 - -1/-2 · Riadok 2 → Riadok 3
a+b+c = 58
-2b-c = -58
-1,5c = -25,5


c = -25,5/-1,5 = 17
b = -58+c/-2 = -58+17/-2 = 20,5
a = 58-b-c = 58-20,5-17 = 20,5

a = 41/2 = 20,5
b = 41/2 = 20,5
c = 17

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Vypočet rovnoramenného trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: