Lichobežník

Vypočítajte obsah lichobežníka ABCD so stranami |AB|= 38 cm, |BC|=30 cm, |CD|=10 cm, |AD|=26 cm..

Správna odpoveď:

S =  576 cm2

Postup správneho riešenia:

a=38 cm b=30 cm c=10 cm d=26 cm  x=ac=3810=28 cm  s=2x+b+d=228+30+26=42 cm  S1=s (sx) (sb) (sd)=42 (4228) (4230) (4226)=336 cm2  S1 = x h/2  h=2 S1/x=2 336/28=24 cm  S=2a+c h=238+10 24=576=576 cm2   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   A=S1+a h=336+38 24=1248 cm2 A=SNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete zaokrúhliť číslo?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: