Myslím

Myslím si zlomok, keď jeho čitateľa a menovateľa zväčšíme o jednu zväčší sa hodnota zlomku o jednu desatinu, aký zlomok si myslím?

Správna odpoveď:

x =  2/5

Postup správneho riešenia:

a/b = x b+1a+1 = 101 + ba (a+1)/(b+1) = 1/10 + a/b (a+1)/(b+1) = 10bb+10a  a=2 10 ab2+9 b=0  10 2b2+9 b=0 b2+9b20=0 b29b+20=0  p=1;q=9;r=20 D=q24pr=924120=1 D>0  b1,2=2pq±D=29±1 b1,2=29±1 b1,2=4,5±0,5 b1=5 b2=4  b=b1=5  x=a/b=2/5=52=0,4   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   r1=4+12+1101=21=0,5 r2=5+12+1101=52=0,4

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Riešite Diofantovské problémy a hľadáte kalkulačku diofantovských celočíselných rovníc?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: