Odsek a oblúk

Vypočítaj plochu S odseku a dľžku kružnicového oblúka l . Výška odseku je 2 cm a uhol α=60°.
Pomôcka: S=1/2 r2 . (β-sinβ)

Správna odpoveď:

S =  20,1872 cm2
l =  15,6328 cm

Postup správneho riešenia:

v=2 A=60 c=cos(A/2)=cos(60/2)0,866 cos A/2 = (rv)/r r cos A/2 = rv r=v/(1c)=2/(10,866)14,9282 B=A° rad=A° 180π =60° 1803,1415926 =1,0472=π/3 S=1/2 r2 (Bsin(B))=1/2 14,92822 (1,0472sin1,0472)=20,1872 cm2
l=A/360 2π r=60/360 2 3,1416 14,9282=15,6328 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Chcete premeniť jednotku plochy?
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: