Spoločná tetiva

Spoločná tetiva dvoch kružníc k1 a k2 má dĺžku 3,8 cm. Táto tetiva zviera s polomerom r1 kružnice k1 uhol o veľkosti 47° a s polomerom r2 kružnice k2 uhol 24° 30 '. Vypočítajte oba polomery a vzdialenosť oboch stredov kružníc.

Správna odpoveď:

r1 =  2,7859 cm
r2 =  2,088 cm
x =  2,9034 cm

Postup správneho riešenia:

t=3,8 cm s=t/2=3,8/2=1019=1,9 cm  α=47  β=24+30/60=249=24,5   cos α = s:r1  r1=s/cosα=s/cos47° =1,9/cos47° =1,9/0,681998=2,786=2,7859 cm
cos β = s:r2  r2=s/cosβ=s/cos24,5° =1,9/cos24,5° =1,9/0,909961=2,088=2,088 cm
x=r1 sinα+r2 sinβ=r1 sin47° +r2 sin24,5° =2,7859 sin47° +2,088 sin24,5° =2,7859 0,731354+2,088 0,414693=2,903=2,9034 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: