Vypočítajte 7

Vypočítajte dĺžku zvyšných dvoch strán a veľkosť uhlov v pravouhlom trojuholníku ABC, ak a=10 cm, uhol alfa = 18°40' .

Správna odpoveď:

A =  18,6667 °
B =  71,3333 °
C =  90 °
a =  10 cm
b =  29,6004 cm
c =  31,244 cm

Postup správneho riešenia:

A=18+40/60=18,6667=18°40
B=90A=9018,6667=71,3333=71°20
C=90=90
a=10=10 cm
tg A = a/b b=a/tg(A° rad)=a/tg(A° 180π )=10/tg(18,666666666667° 1803,1415926 )=29,6=29,6004 cm
c=a2+b2=102+29,60042=31,244 cm

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: