Vypočítajte 195

Vypočítajte všetky vnútorné uhly v rovnoramennom trojuholníku ABC ak vieme, že BC je základňa a navyše vieme: |∢BAC|=α; |∢BCA|=4α

Správna odpoveď:

α =  20 °
β =  80 °
γ =  80 °

Postup správneho riešenia:

β=γ=4α  α+β+γ=180   α+4 α+4 α=180  9α=180  α=9180=20  α=20=20
β=4 α=4 20=80
γ=4 α=4 20=80Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Vypočet rovnoramenného trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: