P Lichobežník

Pravouhlý lichobežník má základne 19 a 11 a obsah 92 cm2. Aký je jeho obvod?

Výsledok

p =  46.214 cm

Riešenie:

a=19 cm c=11 cm S=92 cm2  S=a+c2h  h=2 S/(a+c)=2 92/(19+11)=92156.1333 cm b=h=6.1333=92156.1333 cm  d=(ac)2+b2=(1911)2+6.1333210.0806 cm  p=a+b+c+d=19+6.1333+11+10.080646.2139=46.214  cm a = 19 \ cm \ \\ c = 11 \ cm \ \\ S = 92 \ cm^2 \ \\ \ \\ S = \dfrac{ a+c }{ 2 } h \ \\ \ \\ h = 2 \cdot \ S / (a+c) = 2 \cdot \ 92 / (19+11) = \dfrac{ 92 }{ 15 } \doteq 6.1333 \ cm \ \\ b = h = 6.1333 = \dfrac{ 92 }{ 15 } \doteq 6.1333 \ cm \ \\ \ \\ d = \sqrt{ (a-c)^2+b^2 } = \sqrt{ (19-11)^2+6.1333^2 } \doteq 10.0806 \ cm \ \\ \ \\ p = a+b+c+d = 19+6.1333+11+10.0806 \doteq 46.2139 = 46.214 \ \text { cm }Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlete. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. RR lichobežník v2
  lichobeznik Základne RR (rovnoramenného) lichobežníka merajú 12 cm a 5 cm, jeho obvod je 21 cm. Aký obsah má lichobežník?
 2. Pozemok
  mapa Pozemok tvaru pravouhlého lichobežníka má základne dlhé 34 m, 63 m a kolmé rameno 37 m. Vypočítajte koľko pletiva sa spotrebuje na jeho oplotenie.
 3. Rovnoramenný licho
  rr_licho Dĺžky základní rovnoramenného lichobežníka sú v pomere 5:3, ramená majú dĺžku 5 cm, výška v = 4.8 cm. Vypočítajte obvod a obsah lichobežníka.
 4. Pravouhlý lichobežník
  color_triangles Vypočítaj obsah pravouhlého lichobežníka ABCD s pravým uhlom pri vrchole A, ak |AC|=4cm, |BC|=3cm a uhlopriečka AC je kolmá na rameno BC.
 5. Priekopa
  prikop Priekopa prierezu rovnoramenného lichobežníka o základniach 2m na 6m je hlboká 1,5m. Ako dlhý je svah priekopy?
 6. Železnica - násyp
  nasyp Profil železničného násypu má tvar rovnoramenného lichobežníka, kde a = 16,4 m, c = 10,6 m, b = d = 5,2 m. Vypočítajte výšku násypu.
 7. Lichobežník 28
  lichobeznik-stredni_pricka_6 Základne lichobežníka majú dĺžku 12 cm a 8 cm. Obsah tohto lichobežníka je 40 cm2. Akú veľkosť má jeho výška?
 8. Lichobežník
  lichobeznik_4 Je daný lichobežník: c=4,2 cm, v=8cm, S= 42,4 cm, d= 8,4 Treba vypocitat: a, b, obvod o:
 9. PT 11
  right_triangle Vypočítajte obsah pravouhlého trojuholníka, ak jeho obvod je o=45 m a odvesna je dlhá 20 m.
 10. V pravouhlom
  rt_Sa V pravouhlom trojuholníku ABC poznáme pravý uhol γ, obsah S = 48 cm2 a stranu a = 8 cm. Vypočítajte: stranu b, c
 11. O stenu
  rebrik33_3 O stenu je opretý rebrík. Steny sa dotýka vo výške 240cm. A jeho spodný koniec je od steny vzdialený 100 cm. Aký dlhý je rebrík?
 12. Mocninka
  1power Vyjadrite výraz ? ako n-tú mocninu so základom 10. (čiže ako 10n)
 13. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 14. Mocnina
  power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
 15. Polovica
  one_half Polovica z ? je: ?
 16. Kúpalisko - prázdniny
  pool_4 Detský lístok na kúpalisku stojí x €, pre dospelého je o 2 € drahší. Na kúpalisku bolo m detí a trikrát menej dospelých. Koľko eur vybral pokladník za vstupné na kúpalisku?
 17. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 225?