Najväčší

Vypočítajte najväčší uhol trojuholníku o stranách 158, 315, 453.

Správna odpoveď:

γ =  144,4831 °

Postup správneho riešenia:

Δ  158, 315, 453: Δ  158, 315, 453  a<b<c => α < β < γ a=158 b=315 c=453  c2 = a2+b2  2ab cos γ  γ1=arccos(2 a ba2+b2c2)=arccos(2 158 3151582+31524532)2,5217 rad  γ=γ1  °=γ1 π180   °=2,5217 π180   °=144,483  °=144,4831=144°2859"

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?
Kosínusovú vetu priamo používa kalkulačka SUS trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: