Vypočítajte

Vypočítajte obsah a výšky v trojuholníku ABC o stranách a = 8cm, b = 11cm, c = 12cm

Správna odpoveď:

S =  42,7895 cm2
h1 =  10,6974 cm
h2 =  7,7799 cm
h3 =  7,1316 cm

Postup správneho riešenia:

a=8 cm b=11 cm c=12 cm  s=(a+b+c)/2=(8+11+12)/2=231=15,5 cm S=s (sa) (sb) (sc)=15,5 (15,58) (15,511) (15,512)=42,7895 cm2
S = 2a   h1 h1=2 S/a=2 42,7895/8=10,6974 cm
h2=2 S/b=2 42,7895/11=7,7799 cm
h3=2 S/c=2 42,7895/12=7,1316 cm

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: