Ťažisko

V rovnoramennom trojuholníku ABC je pomer dĺžok základne AB a výšky na základňu 10:12. Rameno má dĺžku 26 cm. Ak je T ťažiskom trojuholníka ABC, vypočítajte obsah trojuholníka ABT.

Správna odpoveď:

S =  80 cm2

Postup správneho riešenia:

r=26 r2=h2+(a/2)2 a:h=10:12 r2=h2+(10/12 h/2)2 r2=h2+(5/12)2 h2 h=r2/(1+(5/12)2)=262/(1+(5/12)2)=24 a=10/12 h=10/12 24=20 h2=h/3=24/3=8 S=a h2/2=20 8/2=80 cm2

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: