Těžiště 6

V rovnoramenném trojúhelníku ABC je poměr délek základny AB a výšky na základnu 10:12. Rameno má délku 26 cm. Je-li T těžištěm trojúhelníku ABC, určete obsah trojúhelníku ABT.

Správná odpověď:

S =  80 cm2

Postup správného řešení:

r=26 r2=h2+(a/2)2 a:h=10:12 r2=h2+(10/12 h/2)2 r2=h2+(5/12)2 h2 h=r2/(1+(5/12)2)=262/(1+(5/12)2)=24 a=10/12 h=10/12 24=20 h2=h/3=24/3=8 S=a h2/2=20 8/2=80 cm2

Vyzkoušejte výpočet přes naší kalkulačku trojúhelníků.
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte naši kalkulačka na přepočet poměru.
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: