RR - opísaná

V rovnoramennom trojuholníku KLM je základňa KL dlhá 24 cm a rameno meria 15 cm. Aký je polomer kružnice opisanej tomuto trojuholníku?

Správna odpoveď:

r =  12,5 cm

Postup správneho riešenia:

m=24 cm k=15 cm l=k=15 cm  x=m/2=24/2=12 cm  cos K = x/l  K=π180°arccos(x/l)=π180°arccos(12/15)36,8699   r=2 sinKk=2 sin36,869897645844° k=2 sin36,869897645844° 15=2 0,615=12,5=225 cm=12,5 cm

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Vypočet rovnoramenného trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: