Obsah PT 4

Určte obsah pravouhlého trojuholníka, ktorého dĺžky strán tvoria po sebe idúce členy aritmetickej postupnosti a polomer kružnice opísanej tomuto trojuholníku je 5 cm.

Správna odpoveď:

S =  24 cm2

Postup správneho riešenia:

r=5 cm c=2 r=2 5=10 cm c2 = a2 + b2 a = c2d b = cd c2 = (c2d)2 + (cd)2  102=(102d)2+(10d)2  5d2+60d100=0 5d260d+100=0 5 ...  prvocˇıˊslo 60=2235 100=2252 NSD(5,60,100)=5  d212d+20=0  a=1;b=12;c=20 D=b24ac=1224120=64 D>0  d1,2=2ab±D=212±64 d1,2=212±8 d1,2=6±4 d1=10 d2=2  d<c d=d2=2 b=cd=102=8 cm a=c2 d=102 2=6 cm S=a b/2=6 8/2=24 cm2

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .


Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: