Lanovka

Určite výškový rozdiel lanovky keď stúpa o 67 promile a dĺžka lana je 930 m.

Správna odpoveď:

y =  62,1706 m

Postup správneho riešenia:

l=930 m q=67=100067=0,067 y=qx l2=x2+y2 l2=(y/q)2+y2 l2=(1/q2+1)y2  y=l/1+1/q2=930/1+1/0,0672=62,1706 mNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Naša kalkulačka na výpočet promile Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s promile.
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: