Štvorsten

Vypočítajte výšku a objem pravidelného štvorstena, ktorého hrana má dĺžku 18 cm.

Správna odpoveď:

h =  14,7 cm
V =  648 cm3

Postup správneho riešenia:

a=18 cm h12=a2(a/2)2  h1=36 a=36 18=6 6 cm14,6969 cm  a2=h2+(2/3 h1)2  h=a2(2/3 h1)2=182(2/3 14,6969)2=6 614,6969   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  h=h1=14,6969=6 6=14,7 cm
S1=2a h1=218 14,6969=54 6 cm2132,2724 cm2  V=31 S1 h=31 132,2724 14,6969=648=648 cm3   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   V1=122 a3=122 183=486 2 cm3687,3078 cm3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: