Vypočítajte 3

Vypočítajte povrch a objem pravidelného šesťbokého ihlana, ktorého podstavná hrana má dĺžku 10 cm a bočná hrana dĺžku 26 cm.

Správna odpoveď:

V =  2078,461 cm3
S =  1025,2487 cm2

Postup správneho riešenia:

a=10 cm s=26 cm h=s2a2=262102=24 cm S1=3 3/2 a2=3 3/2 102=150 3 cm2259,8076 cm2 V=S1 h/3=259,8076 24/3=1200 3=2078,461 cm3
a2=3/2 a=3/2 10=5 3 cm8,6603 cm h2=a22+h2=8,66032+242=651 cm25,5147 cm S2=a h2/2=10 25,5147/2=5 651 cm2127,5735 cm2 S=S1+6 S2=259,8076+6 127,5735=1025,2487 cm2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže náš prevodník jednotiek objemu.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: