Riešte trojuholník

Riešte trojuholník ABC, ak strana a = 52 cm, výska na druhú stranu je vb = 21 cm a obsah trojuholníka je S = 330 cm2 .

Správny výsledok:

b =  31,4286 cm
c1 =  25,1992 cm
c2 =  -25,1992 cm

Riešenie:

a=52 cm v2=21 cm S=330 cm2  S=b v22  b=2 S/v2=2 330/21=2207=31.4286 cm
S=s (sa)(sb)(sc) s=(a+b+c)/2=a/2+b/2+c/2  S=(a/2+b/2+c/2) (a/2+b/2+c/2a)(a/2+b/2+c/2b)(a/2+b/2+c/2c) S=(a/2+b/2+c/2) (b/2+c/2a/2)(a/2+c/2b/2)(a/2+b/2c/2) 330330=(a/2+b/2+c/2)(b/2+c/2a/2)(a/2+c/2b/2)(a/2+b/2c/2)  330 330=(52/2+31.4285714286/2+c/2) (31.4285714286/2+c/252/2) (52/2+c/231.4285714286/2) (52/2+31.4285714286/2c/2) 461.406887755c2+292993.534=0 461.406887755c2292993.534=0  p=461.406887755;q=0;r=292993.534 D=q24pr=024461.406887755(292993.534)=540756939.287 D>0  c1,2=q±D2p=±540756939.29922.813775511 c1,2=±25.1992132445 c1=25.1992132445=25.1992 cm c2=25.1992132445   Sucinovy tvar rovnice:  461.406887755(c25.1992132445)(c+25.1992132445)=0  c=26.487 c=25.199 cm  s=(a+b+c)/2=(52+31.4286+25.199)/254.3138 cm S1=s (sa) (sb) (sc)=54.3138 (54.313852) (54.313831.4286) (54.313825.199)289.3683 cm2 S1=S

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .


Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Výšky trojuholníka
  trojuholnik_6 Strany trojuholníka ABC merajú 39 cm, 42 cm, 45 cm. Druhá najdlhšia výška tohto trojuholníka meria 36 cm. Aká je jeho najkratšia výška?
 • Vypočítajte
  8_11_12 Vypočítajte obsah a výšky v trojuholníku ABC o stranách a = 8cm, b = 11cm, c = 12cm
 • Alfa, beta, gama
  angles_in_triangle V trojuholníku ABC je veľkosť vnútorného uhla BETA o 8 stupňov väčšia ako veľkosť vnútorného ALFA uhla a veľkosť vnútorného uhla GAMA je dvakrát väčšia ako veľkosť uhla BETA. Určte veľkosti vnútorných uhlov trojuholníka ABC.
 • Ťažnice
  taznice3_1 Vypočítajte obsah trojuholníka ABC ak platí a= 10 cm, c=8 cm, ta=6 cm.
 • Ťažisko
  triangles_13 V trojuholníku ABC s ťažiskom T platí b=7cm, tc=9cm uhol ATC je 112 stupňov. Vypočítajte dĺžku ťažnice ta.
 • Kružnice 2
  zlozite_kruznice Vypočítajte obsah plochy ohraničenej opísanou a vpísanou kružnicou trojuholníku so stranami 12 cm, 14 cm, 18 cm.
 • Farmár
  field_2 Farmár by rád prvýkrát osial svoje malé polia. Potrebné množstvo osiva záleží na ploche. Pole má tvar trojuholníka. Farmár už pole oplotil, takže pozná dĺžky strán: 119, 111 a 90 metrov. Nájdeš vhodný spôsob, ako zistiť plochu na výsev?
 • Trojuholník
  triangle_ABC_1 Trojuholník má známe všetky tri strany a=5,5 m, b=5,3 m, c= 7,8 m. Akú ma trojuholník plochu?
 • Ťažisko
  centre_g_triangle Vrcholy trojuholníka ABC majú od priamky p po rade vzdialenosť 3 cm, 4 cm a 8 cm. Urči vzdialenosť ťažiska trojuholníka od priamky p.
 • Kvocient a druhý člen
  geometric Určte kvocient a druhý člen GP, ak a3=-5, a2+a3=-7
 • AP 5
  postupnost1_1 Určte druhý člen a diferenciu AP, ak a3=5,a a1+a3=16.
 • Koeficient
  gp Určte koeficient tejto postupnosti: 7,2; 2,4; 0,8
 • Kúpalisko - prázdniny
  pool_4 Detský lístok na kúpalisku stojí x €, pre dospelého je o 2 € drahší. Na kúpalisku bolo m detí a trikrát menej dospelých. Koľko eur vybral pokladník za vstupné na kúpalisku?
 • Členy
  seq2_2 Určte deviaty člen a diferenciu AP, ak a3=4,8 a a2+a3=8.
 • AP - tri členy
  fun2_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-1,5 a a2+a3=2,7.
 • PIN - kódy
  pin Koľko päťciferných PIN - kódov môžeme vytvoriť s použitím párnych číslic?
 • Trigonometria
  sinus Platí rovnosť: ?