Uhlopriečka

Vypočítajte uhlopriečku štvorca, ak jeho obsah je 0,49 centimetrov štvorcových. A vypočítajte aj jeho obvod.

Výsledok

u =  0.99 cm
o =  2.8 cm

Riešenie:

Textové riešenie o =Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Ďaľšie podobné príklady:

 1. Uhlopriečka štvorca
  stvorec_5 Vypočítajte uhlopriečku štvorca, ak jeho obsah sa rovná 169 centimetrov štvorcových.
 2. Uhlopriečka štvorca 4
  square_diagonal_2 Obsah štvorca sa rovná 2,56 metrov štvorcových. Vypočítajte jeho uhlopriečku.
 3. Uhlopriečka STV
  squares2_7 Vypočítajte uhlopriečku štvorca, ktorého obsah sa rovná 625 centimetrov štvorcových.
 4. Vypočítajte
  triangles_7 a) Obvod rovnostranného trojuholníka ABC je 63 cm. Vypočítajte veľkosti strán trojuholníka a jeho výšku. b) Pravouhlý rovnoramenný trojuholník má obsah 40,5 cm štvorcových. Aký veľký je jeho obvod ? c) Vypočítajte obsah štvorca, ak veľkosť uhlopriečky.
 5. Uhlopriečka
  ctverec_mo_1 Vypočítajte stranu štvorca, ak jeho uhlopriečka je 10 cm.
 6. Štvorec 10
  ppyth5 Vypočítajte stranu štvorca s uhlopriečkou 10 cm.
 7. Štvorec2
  square_2 Strana štvorca a = 4.2 cm, koľko cm je jeho uhlopriečka?
 8. Štvorec
  squares2_2 Ak zväčšíme stranu štvorca o polovicu dĺžky, zväčší sa obvod štvorca o 24 cm. Vypočítajte pôvodnú dĺžku strany.
 9. Obvod
  circles_1 Vypočítajte obsah kruhu s obvodom 15m.
 10. Štvorec ľahké
  stvorec_6 Aký je obvod štvorca ak jeho obsah je 64 cm2?
 11. 3x štvorec
  square_3 Dĺžka strany štvorca je 41 cm. Koľkokrát sa zväčší obsah štvorca, ak sa zväčší dĺžka strany trikrát?
 12. Kruh - ľahké 2
  circle_3 Kruh má polomer 6 cm. Vypočítaj a doplň:
 13. Kocka
  kostka Povrch kocky je 150 cm2. Vypočítaj: a - obsah jej steny b - dĺžku jeji hrany
 14. 7 Trojuholník
  coloured_triangle Obsah trojuholníka sa rovná 23.4 cm2. Určite dĺžku strany i, ak príslušná výška hi = 35.25 cm.
 15. 6th odmocnina
  sqrt_7 Čomu sa rovná dvojnásobok šiestej odmocniny z čísla 729.
 16. Alej
  stromy_6 Aleja meria a metrov. Na začiatku a na konci je zasadený topoľ. Koľko ďalších topoľov treba dosadiť, aby vzdialenosť medzi topoľmi bola 15 metrov?
 17. Hotel
  hotel Hotel má p poschodí, na každom poschodí je i izieb, z ktorých je tretina jednolôžkových a ostatné sú dvojlôžkové. Vyjadrite počet lôžok v hoteli.