Výsledek:Existuje 5 řešení, v důsledku “Základní věty algebry“. Váš výraz obsahuje druhé (a výše) odmocniny resp. umocnění na 1/n.

z1 = ((-32)^(1/5))/5 = -0.4 Kroky výpočtu

 1. Dělení: 1 / 5 = 0.2
 2. Umocnění: (-32) ^ 0.2 = -32 ^ 0.2 = -2
 3. Dělení: -2 / 5 = -0.4

z2 = ((-32)^(1/5))/5 = -0.1236068-0.3804226i = 0.4 × ei (-108°) Kroky výpočtu

 1. Dělení: 1 / 5 = 0.2
 2. Umocnění: (-32) ^ 0.2 = -32 ^ 0.2 = -0.618034-1.902113i
 3. Dělení: (-0.618034-1.902113i) / 5 = -0.1236068-0.3804226i

z3 = ((-32)^(1/5))/5 = 0.3236068-0.2351141i = 0.4 × ei (-36°) Kroky výpočtu

 1. Dělení: 1 / 5 = 0.2
 2. Umocnění: (-32) ^ 0.2 = -32 ^ 0.2 = 1.618034-1.1755705i
 3. Dělení: (1.618034-1.1755705i) / 5 = 0.3236068-0.2351141i

z4 = ((-32)^(1/5))/5 = 0.3236068+0.2351141i = 0.4 × ei 36° Kroky výpočtu

 1. Dělení: 1 / 5 = 0.2
 2. Umocnění: (-32) ^ 0.2 = -32 ^ 0.2 = 1.618034+1.1755705i
 3. Dělení: (1.618034+1.1755705i) / 5 = 0.3236068+0.2351141i

z5 = ((-32)^(1/5))/5 = -0.1236068+0.3804226i = 0.4 × ei 108° Kroky výpočtu

 1. Dělení: 1 / 5 = 0.2
 2. Umocnění: (-32) ^ 0.2 = -32 ^ 0.2 = -0.618034+1.902113i
 3. Dělení: (-0.618034+1.902113i) / 5 = -0.1236068+0.3804226i

Vypočítat další výraz:


Tato kalkulačka poskytuje služby výpočtu a vyhodnocení výrazů v množině komplexních čísel. Imaginární jednotka je označena jako i nebo j (zejména v elektrotechnice); splňuje rovnici i2 = -1 nebo j2 = -1. Kalkulačka má také konverzi komplexního čísla do goniometrického, exponenciálního tvaru nebo do polárních souřadnic. Zadejte výraz s komplexními čísly, jako například 5*(1+i)(-2-5i)^2

Komplexní čísla ve verzorovom tvaru (polární souřadnice r,θ) zadávejte ve tvaru rLθ např. 5L65, což je totéž jako 5*cis(65°).
Příklad násobení dvou čísel ve verzorovom tvaru: 10L45 * 3L90.

Proč další kalkulátor komplexních čísel, když tu máme WolframAlpha? Protože Wolfram je pomalý nástroj a některé funkce jako postup (krok za krokem) jsou zpoplatněne prémiové služby.                  
Pro použití ve školství např. výpočtech střídavých proudů na střední odborné škole potřebujete rychlou a jasnou komplexní kalkulačku.

Příklady použití:

třetí odmocnina: cuberoot(1-27i)
odmocniny komplexních čísel: pow(1+i,1/7)
fáze, úhel komplexního čísla: phase(1+i)
cis tvar komplexní čísla: 5*cis(45°)
polární tvar komplexní čísla: 10L60
Komplexně sdružené číslo: conj(4+5i)