Kruh-výseč

Rovnostrannému trojúhelníku o straně 17 je vepsána kruhová výseč, jejíž střed je v jednom z vrcholů trojúhelníku a oblouk se dotýká protější strany.

Vypočtěte:
a) délku oblouku výseče
b) poměr obvodu výseče v ku obvodu trojúhelníka

Správná odpověď:

x =  15,4173 cm
y =  0,3023

Postup správného řešení:

a=17 cm r=23 a=23 1714,7224 cm A=60   x=r A° rad=r A° 180π =14,722431864335 60° 1803,1415926 =15,417=15,4173 cm
p=3 a=3 17=51 cm  y=px=5115,4173=0,3023Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 2 komentáře:
Žák
Příklad není jasný, ze zadání totiž nevyplývá, jak se výseč protější strany dotýká.

Krtek
V jednom bodě, proto je to dotyk.

Tipy na související online kalkulačky
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: