Vypočtěte 10

Vypočtěte velikost odchylky tělesové úhlopřičky a boční hrany c kvádru o rozměrech: a=28cm, b=45cm a c=73cm. Dále vypočtěte velikost odchylky tělesové úhlopřičky od roviny podstavy.

Správná odpověď:

C =  35,9807 °
A =  54,0193 °

Postup správného řešení:

a=28 cm b=45 cm c=73 cm  u1=a2+b2=282+452=53 cm  tgC=u1:c  C=π180°arctg(u1/c)=π180°arctg(53/73)=35,9807=35°5850"
A+C=90°  A=90C=9035,9807=54,0193=54°110"Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: