Máme rovnoběžník

Máme rovnoběžník ABCD, kde AB je 6,2 cm
BC je 5,4 cm
AC je 4,8 cm
vypočítejte výšku na stranu AB a úhel DAB

Správná odpověď:

v =  4,0307 cm
A =  36,7385 °

Postup správného řešení:

a=6,2 cm b=5,4 cm u=4,8 cm  s=2a+b+u=26,2+5,4+4,8=541=8,2 cm S1=s (sa) (sb) (su)=8,2 (8,26,2) (8,25,4) (8,24,8)12,4951 cm2  S=2 S1=2 12,495124,9902 cm2  S = a v  v=S/a=24,9902/6,2=4,0307 cm
tgA=v:b=4,0307:5,40,7464=52010:69679  α=arctg(v/b)=arctg(4,0307/5,4)0,6412 rad A=α  °=α π180   °=0,6412 π180   °=36,739  °=36,7385=36°4419"Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: