Centy

Julka má o 3 centy více než Hugo. Celkem maji 27 centů. Kolik centů má Julka a kolik Hugo?

Výsledek

j =  15
h =  12

Řešení:


j=3+h
j+h=27

h-j = -3
h+j = 27

h = 12
j = 15

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.
Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

6 komentářů:
#1
Žák
moc lehké

1 rok  1 Like
#2
Žák
ano

1 rok  1 Like
#3
žák
jo

1 rok  1 Like
#4
Žák
hezké

1 rok  1 Like
#5
Žák
mocamoc lehké

9 měsíců  1 Like
#6
Moni
moc easy

avatar

Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

Další podobné příklady:

 1. Výlet
  school_trip Školní výlet stál 1131 Kč pro jednu třídu(29 žáků). Kolik by stál výlet pro 2 třídy? (obě třídy dohromady mají 58 žáků)
 2. Cihla
  brick Cihla váží 6 kg a půl cihly. Kolik váží jedna cihla?
 3. Učebnice
  textbooks Při kontrole učebnic se zjistilo, že každou 7-tu učebnici třeba vyřadit. Spolu se vyřadilo 105 učebnic. Kolik učebnic bylo ve skladu před vyřazením a kolik po vyřazení?
 4. Týdny
  calendar 29 týdnů je rovné kolik dní?
 5. Bezdomovec Pepík
  kos Bezdomovec Pepík mě v kabátě 15 euromincí: Vypočítejte hodnotu jeho majetku a vypočítejte kolik lahví vína si po 0.55 eur může zakoupit.
 6. Prasátko
  pig Muž koupil prase za 75 €, následně ho prodal za 85 €. Pak ho znovu koupil za 95 € a prodal za 105 €. Kolik € vydělal?
 7. Řemeslníci
  plot_zed_2 Řemeslníci staví plot dlouhý 24M. Sloupky se rozmisťujjí ve vzdálenosti 3 m. Sloupek bude umístěn i na začátku a na konci plotu. Kolik sloupků bude potřeba?
 8. 3 kočky
  mouse_1 3 kočky sní 3 myší za 3 dny. Kolik myší sní 10 koček za 10 dní?
 9. Třetiny
  clocks2_18 Kolik minut je třetina z hodiny? Víš určit třetinu z vyučovací hodiny?
 10. Prázdniny
  holidays Vypočítejte kolik hodin trvají prázdniny, pokud trvají 8 týdnů.
 11. Čtverec
  rectangle2 Narýsujte čtverec o hraně a= 4cm. Vyznačte střed souměrnosti S a všechny osy souměrnosti. Kolik os souměrnosti má? Zapište.
 12. Odčítání
  cards1 Kolikrát můžete číslo 2 odečíst od čísla 26?
 13. Kružnice
  two_circles_1 Dokažte, že rovnice k1 a k2 představují kružnice. Napište rovnici přímky, která prochází středy těchto kružnic. k1: x2+y2+2x+4y+1=0 k2: x2+y2-8x+6y+9=0
 14. Vypočítejte 5
  Clock0400 Vypočítejte velikost úhlu, které svírají přímky p a q, které spojují na ciferníku hodin 1, 6(přímka p) a 5, 8(přímka q)
 15. Tři kočky
  three_cats Pokud tři kočky sežerou tři myši během tří minut, za jaký čas 160 koček sežere 160 myší?
 16. Dvě tětivy
  circle_chords Je dána kružnice k (S, r). Z bodu A který patří k jdou dvě tětivy s délkou r. Jaký úhel svírají? Narysuj a odměř.
 17. Osy souměrnosti
  circle11_2 Narýsuj kružnici k (S, r=2cm). Vyznač tři osy souměrnosti kruhu určeného touto kružnicí. Každá osa souměrnosti kruhu prochází __________ .