Gp - 80

Součet prvních čtyř členů geometrické posloupnosti je 80. Určete jich pokud víte, že čtvrtý člen je 9 krát větší než druhý?

Výsledek

a1 =  2
a2 =  6
a3 =  18
a4 =  54
b1 =  -4
b2 =  12
b3 =  -36
b4 =  108

Řešení:

Textové řešení a1 =
Textové řešení a2 =
Textové řešení a3 =
Textové řešení a4 =
Textové řešení b1 =
Textové řešení b2 =
Textové řešení b3 =
Textové řešení b4 =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

1 komentář (2 odpovědi celkově):
#1
Fribi
Při odmocnění devítky nevyjde pouze 3, ale i -3, proto by měly vyjít dvě řady výsledků, ne?

#1
mate pravdu, vyjdu dve sady vysledku

avatar

K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Geometrická posloupnost 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je dána geometrická posloupnost a3 = 7 a12 = 3. Vypočtěte s23 (= součet prvních 23 členů této posloupnosti).
 2. Výpočet
  pocty Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 225?
 3. 5 členů
  pst3.JPG Napište prvních 5 členů geometrické posloupnosti a určete, zda je rostoucí/klesající: a1= 3 q= -2
 4. Osm členů
  fn Urči prvních osm členů geometrické posloupnosti, pokud a9=512, q=2
 5. Součin
  floring Součin dvou po sobě jdoucích lichých čísel je 8463. Které jsou to čísla?
 6. Desátý
  10 Vypočtěte desátý člen geometrické posloupnosti je-li dáno: a1=1/2 a q=2
 7. Palmy
  palma U moře roste 8 palem. Na první sedí 1 papoušek, na druhé 2, na třetí 4 papoušci a na každé další vždy dvojnásobek papoušků sedících na předchozí palmě. Kolik papoušků sedí na osmé palmě?
 8. Počítač
  pc Počítač byl pořízen za 10000,-. Každým rokem se z ceny počítače odepisuje vždy stejné procento z předchozího roku. Po čtyřech letech se hodnota počítače sníží přibližně na 1300,- Kolik procent se každým rokem odepisuje z ceny počítače?
 9. Kvocient GP
  gp Určete koeficient této posloupnosti: 7,2; 2,4; 0,8
 10. Kvocient či koeficient
  fun1_1 Určete kvocient a druhý člen GP, pokud a3=10, a1+a2=-1,6 a1-a2=2,4.
 11. Geometrická posloupnost 2
  exp_x Daná je geometrická posloupnost a1=7.6, kvocient q=0.4. Vypočítejte a20.
 12. Piano
  piano Pokud v pondělí cvičí Zuzka 10 minut a každý další den chce cvičit 2krát tolik jako předchozí den, kolik hodin a minut bude muset cvičit v pátek?
 13. Geometrická posloupnost
  fractal Mezi čísla 4 a -12500 vložte 4 čísla, aby tvořily geometrickou posloupnost.
 14. Paprsek
  luc-slnka Světelný paprsek ztrácí při průchodu skleněných deskou 1/15 svého jasu. Jaká je jasnost paprsku po průchodu 7 stejnými deskami?
 15. Paprsek
  lom_paprsek Světelný paprsek ztrácí při průchodu skleněnou deskou 1/12 své intenzity. Jaká bude intenzita paprsku po průchodu deskou, která je 10x silnější?
 16. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 17. Mocnina
  power Číslo ?. Najděte hodnotu x.