Tvar

Určete goniometricky tvar komplexního čísla z = sqrt{ 30 } +2 i ; ; .

Výsledek

Mod z =  5.83
Arg z =  20.06 °

Řešení:

Textové řešení Mod z =
Textové řešení Arg z =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

2 komentáře:
#1
Lenka
Zajímavý příklad pro 6. třídu

#2
Žák
staci citat a je pre stredni skolu;)

avatar

Vyzkoušejte také kalkulačku s komplexními čísly. Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku. Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Další podobné příklady:

 1. Trojúhelník
  sedlo Je dán trojúhelník KLM souřadnicemi vrcholů v rovině: K[9, 6] L[6, 16] M[17, -4]. Vypočítejte jeho obsah a vnitřní úhly.
 2. Lietadlo navigace
  triangle_airplane Letadlo opustilo letiště a letí na západ 120 mil a pak 150 mil ve směru jiho-západ 44.1°. Jak daleko je letadlo od letiště? Zaokrouhlete na nejbližší míli.
 3. Válce
  cylinders Pláště dvou válců vznikly svinutím téhož obdélníku o rozměrech 12 mm a 19 mm. Který z válců má větší objem a o kolik?
 4. Křižovatka
  crossroad Do pravoúhlé křižovatky přichází osobní auto a houkající sanitka, sanitka sleva. Osobní auto jede rychlostí 43 km/h a sanitka 52 km/h. Vypočítejte jakou relativní rychlostí se sanitka pohybuje vzhledem na auto.
 5. Vektor
  some_vector Vypočtěte velikost vektoru v⃗ = (-1.5, 4.5, 3, 4.5, -6.75, -4.75)
 6. Jednotkový vektor
  one_1 Zjistěte jednotkový vektor (jeho souřadnice) k vektoru AB pokud A[-6; 8], B[-18; 10].
 7. Krychle - stěna
  cubes_2 V krychle ABCDEFGH je ?. Jaký je povrch krychle?
 8. Vektory
  vectors Vektor a má souřadnice (8; 10) a vektor b má souřadnice (0; 17). Pokud vektor c = b - a, jaká je velikost vektoru c?
 9. Vektor
  vectors_1 Vektor u=(3,9,u3) a velikost vektoru u=12. Kolik je u3?
 10. Odvěsna - lehké
  pythag_triangle Vypočítej s přesností na desetiny cm délku odvěsny v pravoúhlém trojúhelníku s délkou přepony 9 cm a délkou odvěsny 7 cm.
 11. Součin
  multiplicationchart Součet i součin tří přirozených čísel je 6. Napište největší z nich.
 12. Rovnostranný válec
  3d Rovnostranný válec (v = 2r) má objem V = 168 cm3. Vypočítejte povrch tohto valce.
 13. Kružnice
  circles_2 Kružnice k má střed S[-7; 10] a největší tětiva má délku 13. Kolik společných bodů má kružnice se souřadnicovými osami?
 14. Délky stran
  red_triangle Pro kolik přirozených čísel x, může být 16, 15 a x délkami stran trojúhelníku?
 15. Rýchlosti slovenských vlakov
  zssk_train Rudolf se rozhodl cestovat vlakem ze stanice 'Trnava' do stanice 'Zemianske Kostoľany'. V jízdních řádech našel vlak R 725 Remata : km0Bratislava hl.st.12:574Bratislava-Vinohrady13:0113:0219Pezinok13:1213:1346Trnava13:3013:3263Leopoldov13:4514:0168Hloho
 16. Úsečka
  abs Která z dvojic čísel ohraničuje na číselné ose nejdelší úsečku: ?
 17. Dvě auta
  car_racing Auto A1 jde průměrnou rychlostí 106 km/h a druhé auto A2 103 km/h. Kolik bude trvat autu A1 sekund, aby oběhl jedoucí auto A2. Auta předpokládejte že obě jsou dlouhé 5 metrů a bezpečnostní mezera mezi auty nechť je 1.5 metrů.