Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

0,9289 - 0,7493 = 449/2500 = 0,1796

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia desatinného čísla na zlomok: 0,9289 = 9289/10000 = 9289/10000

  a) Napíšte desatinné číslo 0,9289 ako zlomok lomeno 1: 0,9289 = 0,9289/1
  b) Vynásobte čitateľ aj menovateľ desiatkou toľkokrát, kolko je číslic za desatinnou čiarkou. (Napríklad, ak sú za desatinnou čiarkou dve čísla, násobte 100, ak sú tri, násobte 1000 atď.)
  0,9289/1 = 9,289/10 = 92,89/100 = 928,9/1000 = 9289/10000
  Poznámka: 9289/10000 sa nazýva desatinný zlomok.

  c) Zjednodušte zlomok
  9289/10000 = 9289 * 1/10000 * 1 = 9289 * 1/10000 * 1
 2. Konverzia desatinného čísla na zlomok: 0,7493 = 7493/10000 = 7493/10000

  a) Napíšte desatinné číslo 0,7493 ako zlomok lomeno 1: 0,7493 = 0,7493/1
  b) Vynásobte čitateľ aj menovateľ desiatkou toľkokrát, kolko je číslic za desatinnou čiarkou. (Napríklad, ak sú za desatinnou čiarkou dve čísla, násobte 100, ak sú tri, násobte 1000 atď.)
  0,7493/1 = 7,493/10 = 74,93/100 = 749,3/1000 = 7493/10000
  Poznámka: 7493/10000 sa nazýva desatinný zlomok.

  c) Zjednodušte zlomok
  7493/10000 = 7493 * 1/10000 * 1 = 7493 * 1/10000 * 1
 3. Odčítanie: 0,9289 - 0,7493 = 9289/10000 - 7493/10000 = 9289 - 7493/10000 = 1796/10000 = 4 · 449/4 · 2500 = 449/2500
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(10000, 10000) = 10000. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 10000 × 10000 = 100000000. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 4 a dostaneme 449/2500.
Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3