Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

1/12 + 4 + 13/28 = 191/42 = 4 23/424,547619

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

  1. Sčítanie: 1/12 + 4 = 1/12 + 4/1 = 1/12 + 4 · 12/1 · 12 = 1/12 + 48/12 = 1 + 48/12 = 49/12
    Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(12, 1) = 12. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 12 × 1 = 12. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.
  2. Sčítanie: výsledok kroku č. 1 + 13/28 = 49/12 + 13/28 = 49 · 7/12 · 7 + 13 · 3/28 · 3 = 343/84 + 39/84 = 343 + 39/84 = 382/84 = 2 · 191/2 · 42 = 191/42
    Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(12, 28) = 84. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 12 × 28 = 336. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 2 a dostaneme 191/42.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »