Zlomková kalkulačkaTáto online kalkulačka vypočíta mocninu zlomku. Najprv umocní čitateľa na danú mocninu a potom umocní menovateľa zlomku. Potom výsledný zlomok zjednoduší usmernením na najmenší menovateľ alebo zmiešané číslo.

Výsledok:

1/2^6 = 1/64 = 0,015625

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

  1. Umocnenie: 1/2 ^ 6 = 16/26 = 1/64

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »