Kalkulačka delenie zlomkovKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

1/2 : 3/4 = 2/30,6666667

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Delenie: 1/2 : 3/4 = 1/2 · 4/3 = 1 · 4/2 · 3 = 4/6 = 2 · 2 /2 · 3 = 2/3
  Delenie dvoch zlomkov je rovnaké ako vynásobenie prvého zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvým čiastkovým krokom je nájdenie reciprokú hodnotu (výmena čitateľa a menovateľa, prevrátená hodnota 3/4 je 4/3) druhého zlomku. Ďalej vynásobte dva čitatele. Potom vynásobte dva menovatele. Delenie zlomkov je vlastne násobenie prevráteným zlomkom. V ďaľsom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 2 a dostaneme 2/3.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: (7/8-4/5)^2 = (7/8-4/5)2

Zlomky v slovných úlohách:

 • Delenie mocnín
  powers Určte výsledok:33:34
 • Koľko 29
  plusminus Koľko je z dvanásť dve štvrtiny?
 • Výraz s mocninami
  mocninova_fx Určte hodnotu výrazu:1^-4:2^-3
 • Litre
  konva Koľkými trištvrtelitrovými pohármi naplnime 30l nádobu?
 • Minúty
  watch Zapíš zlomkom v základnom tvare, akú časť týždňa tvorí 980 minút.
 • Milimetre
  meter Koľko milimetrov je 1/20 metra?
 • Koľkokrát 5
  zlomky Koľkokrát je štvrtina osminy menšia ako tretina šestiny?
 • Hodiny 15
  clocks2 Koľko minút je tretina z hodiny? Vieš určiť tretinu z vyučovacej hodiny?
 • Ktoré 2
  quarter_circle Ktoré číslo je o 3 väčšie ako jeho štvrtina?
 • 12! x
  fact 12! x 2 x 7! / 6 x 10! 8!
 • Ženy
  smajlik V jednom podniku sú z 1050 zamestnancov 2/3 žien. Koľko žien pracuje v podniku?
 • Prevrátené čísla
  reciprocal K daným reálnym číslam vypočítajte prevrátené čísla.
 • Percentá inak
  percent_sign Vypočítajte 24% ak 62% je 48.


slovné úlohy - viacej »