Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

12 9/10 + 8 3/5 = 43/2 = 21 1/2 = 21,5

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 12 9/10 na nepravý zlomok: 12 9/10 = 12 9/10 = 12 · 10 + 9/10 = 120 + 9/10 = 129/10

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 12 menovateľom 10. Celé číslo 12 je to isté ako 12 * 10/10 = 120/10
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 120 do čitateľa 9. Nový čitateľ je 120 + 9 = 129
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 129) nad menovateľa 10.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 8 3/5 na nepravý zlomok: 8 3/5 = 8 3/5 = 8 · 5 + 3/5 = 40 + 3/5 = 43/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 8 menovateľom 5. Celé číslo 8 je to isté ako 8 * 5/5 = 40/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 40 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 40 + 3 = 43
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 43) nad menovateľa 5.
 3. Sčítanie: 129/10 + 43/5 = 129/10 + 43 · 2/5 · 2 = 129/10 + 86/10 = 129 + 86/10 = 215/10 = 5 · 43/5 · 2 = 43/2
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(10, 5) = 10. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 10 × 5 = 50. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 5 a dostaneme 43/2.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 22.7.2024