Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

14 2/3 ÷ 2 2/9 = 33/5 = 6 3/5 = 6,6

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 14 2/3 na nepravý zlomok: 14 2/3 = 14 2/3 = 14 · 3 + 2/3 = 42 + 2/3 = 44/3

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 14 menovateľom 3. Celé číslo 14 je to isté ako 14 * 3/3 = 42/3
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 42 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 42 + 2 = 44
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 44) nad menovateľa 3.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 2 2/9 na nepravý zlomok: 2 2/9 = 2 2/9 = 2 · 9 + 2/9 = 18 + 2/9 = 20/9

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 9. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 9/9 = 18/9
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 18 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 18 + 2 = 20
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 20) nad menovateľa 9.
 3. Delenie: 44/3 : 20/9 = 44/3 · 9/20 = 44 · 9/3 · 20 = 396/60 = 12 · 33 /12 · 5 = 33/5
  Delenie dvoch zlomkov je rovnaké ako vynásobenie prvého zlomku reciprokou hodnotou druhého zlomku. Prvým čiastkovým krokom je nájdenie reciprokej hodnoty (výmena čitateľa a menovateľa, prevrátená hodnota 20/9 je 9/20) druhého zlomku. Ďalej vynásobte dva čitatele. Potom vynásobte dva menovatele. Delenie zlomkov je vlastne násobenie prevráteným zlomkom. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 12 a dostaneme 33/5.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »