Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

15 - 10 5/12 = 55/12 = 4 7/124,5833333

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 10 5/12 na nepravý zlomok: 10 5/12 = 10 5/12 = 10 · 12 + 5/12 = 120 + 5/12 = 125/12

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 10 menovateľom 12. Celé číslo 10 je to isté ako 10 * 12/12 = 120/12
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 120 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 120 + 5 = 125
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 125) nad menovateľa 12.
 2. Odčítanie: 15 - 125/12 = 15/1 - 125/12 = 15 · 12/1 · 12 - 125/12 = 180/12 - 125/12 = 180 - 125/12 = 55/12
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(1, 12) = 12. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 1 × 12 = 12. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3


Posledná zmena: 4.6.2024