Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

16 3/9 - 10 2/5 = 89/15 = 5 14/155,9333333

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 16 3/9 na nepravý zlomok: 16 3/9 = 16 3/9 = 16 · 9 + 3/9 = 144 + 3/9 = 147/9

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 16 menovateľom 9. Celé číslo 16 je to isté ako 16 * 9/9 = 144/9
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 144 do čitateľa 3. Nový čitateľ je 144 + 3 = 147
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 147) nad menovateľa 9.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 10 2/5 na nepravý zlomok: 10 2/5 = 10 2/5 = 10 · 5 + 2/5 = 50 + 2/5 = 52/5

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 10 menovateľom 5. Celé číslo 10 je to isté ako 10 * 5/5 = 50/5
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 50 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 50 + 2 = 52
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 52) nad menovateľa 5.
 3. Odčítanie: 147/9 - 52/5 = 147 · 5/9 · 5 - 52 · 9/5 · 9 = 735/45 - 468/45 = 735 - 468/45 = 267/45 = 3 · 89/3 · 15 = 89/15
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(9, 5) = 45. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 9 × 5 = 45. V ďalšom medzikroku krátime čitateľa aj menovateľa číslom 3 a dostaneme 89/15.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »