Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

2 5/12 + 3 8/12 = 73/12 = 6 1/126,0833333

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 2 5/12 na nepravý zlomok: 2 5/12 = 2 5/12 = 2 · 12 + 5/12 = 24 + 5/12 = 29/12

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 12. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 12/12 = 24/12
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 24 do čitateľa 5. Nový čitateľ je 24 + 5 = 29
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 29) nad menovateľa 12.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 3 8/12 na nepravý zlomok: 3 8/12 = 3 8/12 = 3 · 12 + 8/12 = 36 + 8/12 = 44/12

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 12. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 12/12 = 36/12
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 36 do čitateľa 8. Nový čitateľ je 36 + 8 = 44
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 44) nad menovateľa 12.
 3. Sčítanie: 29/12 + 44/12 = 29 + 44/12 = 73/12
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(12, 12) = 12. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 12 × 12 = 144. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »