Zlomkový kalkulátorKalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Také zobrazuje detailní krok-za-krokem informace o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma, třemi nebo více zlomky nebo čísly v jednom výrazu.

Výsledek:

2 5/12 + 3 8/12 = 73/12 = 6 1/126,0833333

Jak jsme vyřešili zlomky krok za krokem?

 1. Konverze smíšeného čísla 2 5/12 na zlomek: 2 5/12 = 2 5/12 = 2 · 12 + 5/12 = 24 + 5/12 = 29/12

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 2 jmenovatelem 12. Celé číslo 2 je totéž jako 2 * 12/12 = 24/12
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 24 do čitatele 5. Nový čitatel je 24 + 5 = 29
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 29) nad jmenovatele 12.
 2. Konverze smíšeného čísla 3 8/12 na zlomek: 3 8/12 = 3 8/12 = 3 · 12 + 8/12 = 36 + 8/12 = 44/12

  Pokud chcete najít nového čitatele:
  a) Vynásobte celé číslo 3 jmenovatelem 12. Celé číslo 3 je totéž jako 3 * 12/12 = 36/12
  b) Připočtěte výsledek z předchozího kroku 36 do čitatele 8. Nový čitatel je 36 + 8 = 44
  c) Napište předchozí odpověď (nový čitatel 44) nad jmenovatele 12.
 3. Sčítání: 29/12 + 44/12 = 29 + 44/12 = 73/12
  Při sčítání, odečítání a porovnávání zlomků je vhodné oba zlomky upravit na společný (stejný, shodný) jmenovatel. Společný jmenovatel vypočítáme jako nejmenší společný násobek obou jmenovatelů - NSN(12, 12) = 12. V praxi stačí určit společného jmenovatele (tj ne nutně nejmenšího) vynásobením jmenovatelů: 12 × 12 = 144. V dalším mezikroku výslední zlomek není možné dále zjednodušit krácením.

Pravidla výrazů se zlomky:

Znak / je zlomková čára, případně znak dělení - napr. 5/100 nebo 1/2 / 3.
Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).
Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou . nebo čárkou , a automaticky se převedou na zlomky - napr. 1,145.

Dvojtečka : znamená dělení, například na dělení smíšených čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hvězdička * znamená násobení.
Plus + je sčítání, mínus - je odčítání, () {} [] jsou závorky.
Znak umocnění je ^ - použití například: 1/4^3

Zlomky v slovních úlohách:slovní úlohy - více »