Zlomková kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zlomkami, celými číslami, desatinnými číslami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné krok-za-krokom informácie o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma, tromi alebo viac zlomkami alebo číslami v jednom výraze.

Výsledok:

2 7/8 - 1 7/9 = 79/72 = 1 7/721,0972222

Ako sme vyriešili zlomky krok za krokom?

 1. Konverzia zmiešaného čísla 2 7/8 na nepravý zlomok: 2 7/8 = 2 7/8 = 2 · 8 + 7/8 = 16 + 7/8 = 23/8

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 2 menovateľom 8. Celé číslo 2 je to isté ako 2 * 8/8 = 16/8
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 16 do čitateľa 7. Nový čitateľ je 16 + 7 = 23
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 23) nad menovateľa 8.
 2. Konverzia zmiešaného čísla 1 7/9 na nepravý zlomok: 1 7/9 = 1 7/9 = 1 · 9 + 7/9 = 9 + 7/9 = 16/9

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 1 menovateľom 9. Celé číslo 1 je to isté ako 1 * 9/9 = 9/9
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 9 do čitateľa 7. Nový čitateľ je 9 + 7 = 16
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 16) nad menovateľa 9.
 3. Odčítanie: 23/8 - 16/9 = 23 · 9/8 · 9 - 16 · 8/9 · 8 = 207/72 - 128/72 = 207 - 128/72 = 79/72
  Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(8, 9) = 72. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 8 × 9 = 72. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.

Pravidlá výrazov so zlomkami:

Znak / je zlomková čiara, prípadne znak delenia - 5/100 alebo 1/2 / 3.
Zmiešané číslo sa skladá z celej časti a zlomkovej časti. Zapisujeme ako celé číslo medzera zlomok. Zmiešané číslo (zmiešaný zlomok) sa zapíše ako napr. 1 2/3 (jedna a dve tretiny).
Desatinné čísla sa píšu s desatinnou bodkou . alebo čiarkou , a automaticky sa konvertujú na zlomky - napr. 1,145.

Dvojbodka : znamená delenie, napríklad na delenie zmiešaných čísel: 1 2/3 : 4 3/8.
Hviezdička * znamená násobenie.
Plus + je sčítanie, mínus - je odčítanie, (){}[] sú zátvorky.
Znak umocnenia je ^ - použitie napríklad: 1/4^3

Zlomky v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »